III Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych z perspektywy wykonawców

Warszawa | Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
28-29 marca 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Praca w zamówieniach publicznych
8.30-9.00 – Witold Jarzyński

 • Analiza rynku pracy w zamówieniach publicznych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich + założenia projektu nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.30 – Joanna Presz-Król

 • Kiedy można polegać na potencjale podmiotów trzecich?
 • Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia
 • Odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego
 • Niezbędna dokumentacja podmiotu trzeciego na potrzeby postępowania

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019 – największa rewolucja w systemie od 15 lat
9.30-10.00 – Dariusz Koba

 • Założenia projektu ustawy Pzp z dnia 21 stycznia 2019 r.
 • Najważniejsze zmiany dla wykonawców
 • Jak przygotować się na zmiany?
 • Kontrowersje

Elektronizacja zamówień publicznych – najczęstsze błędy zamawiających i wykonawców (studium przypadku)
10.00 – 10.30 – Zygmunt Kopacz

 • Podpis oferty
 • Dokumenty podwykonawcy
 • Forma złożenia oferty

Panel 2

Najnowsze zmiany w prawie a sytuacja wykonawców ubiegających się o zlecenia publiczne
11.00 – 11.30 – Marcin Szołajski

 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) a możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • Nowelizacja Kodeksu karnego (art. 305 kk – zakłócenie przetargu publicznego)

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych + założenia projektu nowej ustawy Pzp
11.30 – 12.00 – Katarzyna Zadykowicz-Sokół

 • Wskazanie części zamówienia przeznaczonych do podwykonawstwa
 • Zakres zamówienia, którego nie można zlecić podwykonawcom
 • Zmiana podwykonawców w trakcie postępowania i w czasie realizacji zamówienia
 • Umowa o podwykonawstwo
 • Dokumenty składane przez podwykonawców w postępowaniu

Konsorcjum wykonawców + założenia projektu nowej ustawy Pzp
12.00-12.30 – dr Robert Siwik

 • Szczególny sposób spełnienia warunków udziału przez członków konsorcjum
 • Odpowiedzialność w ramach konsorcjum
 • Lider konsorcjum
 • Umowa konsorcjum

Panel 3

Aktualność dokumentów i ich uzupełnianie/poprawianie + założenia projektu nowej ustawy Pzp
13.15-13.45 – Irena Skubiszak-Kalinowska

 • Aktualność dokumentów składanych wraz z ofertą
 • Uzupełnianie i poprawianie dokumentów
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty + założenia projektu nowej ustawy Pzp
13.45 – 14.15 – Piotr Schmidt

 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień
 • Niedopuszczalność negocjacji między wykonawcą a zamawiającym
 • Poprawienie omyłek w ofercie przez zamawiającego
 • Najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów okręgowych

Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa + założenia projektu nowej ustawy Pzp
14.15 – 14.45 – Michał Aleksander Kulesza

 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zastrzeganie tajemnicy w zamówieniach publicznych
 • Najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów okręgowych

Rażąco niska cena oferty + założenia projektu nowej ustawy Pzp
14.45 – 15.15 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Definicja ceny rażąco niskiej
 • Wezwanie do udzielenia wyjaśnień
 • W jaki sposób uargumentować cenę oferty?
 • Najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów okręgowych

DZIEŃ 2

Warsztaty

 

Część 1

Samooczyszczenie (self-cleaning) wykonawcy + założenia projektu nowej ustawy Pzp
8.30 – 9.30 – Piotr Trębicki

 • Dowody na samooczyszczenie
 • Naprawnienie szkody, zapłata kary umownej, zadośćuczynienie
 • Środki techniczne, organizacyjne i kadrowe w celu zapobiegania dalszym naruszeniom
 • Procedura postępowania zamawiających
 • Wyłączenie możliwości samooczyszczenia
 • Najnowsze orzecznictwo KIO

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego + założenia projektu nowej ustawy Pzp
9.30 – 10.30 – Anna Prigan 

 • Wadium w pieniądzu
 • Wadium w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
 • Wadium w innych formach
 • Najczęstsze błędy
 • Najnowsze orzeczenictwo i wyniki kontroli

Część 2

Sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej + założenia projektu nowej ustawy Pzp
11.00 – 12.30 – Dariusz Ćwik

 • Komu i na co przysługuje odwołanie?
 • Warunki formalne odwołania
 • Terminy na wniesienie odwołania
 • Przystąpienie do postępowania odwoławczego
 • Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

Część 3

Największe kontrowersje prawne dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
13.15 – 14.15 – dr Jakub Krysa

 • Pierwsze orzecznictwo KIO (SHA-1, kopie dokumentów)
 • Zakres elektronizacji
 • Forma pełnomocnictw, zobowiązań podmiotów trzecich oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą
 • Wadium w formie niepieniężnej
 • Uzupełnianie dokumentów elektronicznych
 • Skutki błędów technicznych dla wykonawców i zamawiających

Umowa konsorcjum
14.15 – 15.30 – Jarosław Jerzykowski

 • Charakter umowy
 • Zasady sporządzania
 • Niezbędne elementy umowy
 • Klauzule umowne
 • Odpowiedzialność między konsorcjantami
 • Odpowiedzialność względem zamawiającego
 • Najczęstsze błędy
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Dariusz Koba

Właściciel Koba Consulting Group

Irena Skubiszak-Kalinowska

Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak – Kalinowska.

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Kancelaria Bieluk i Partnerzy.

Dariusz Ćwik

Kancelaria Ćwik i Partnerzy.

Joanna Presz-Król

Kancelaria Pieróg i Partnerzy.

Michał Aleksander Kulesza

Senior Associate, kancelaria Maruta Wachta

Robert Siwik

Radca prawny, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

dr Piotr Schmidt

Ekspert prawa zamówień publicznych.

Zygmunt Kopacz

OpenNexus

dr Jakub Krysa

Kancelaria Maruta Wachta

Marcin Szołajski

Szołajski Legal Group

Anna Prigan

Radca prawny, Wardyński i Wspólnicy.

Piotr Trębicki

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner technologiczny

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowne. Praktyczny poradnik„.

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl