III Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Największe w Polsce spotkanie wykonawców i podwykonawców
realizujących kontrakty publiczne


Warszawa | Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
28-29 marca 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Praca w zamówieniach publicznych
8.30-9.00 – Witold Jarzyński

 • Analiza rynku pracy w zamówieniach publicznych w 2018 r.
 • Gdzie szukać pracy i pracowników?
 • Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów?
 • Jak przyciągnąć talenty i zachęcić kandydatów do składania ofert (wynagrodzenia, benefity, inne)?
 • W jakim kierunku pracownicy powinni rozwijać swoje kompetencje?

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a wykluczenie wykonawcy z postępowania
9.00 – 9.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 2019 – największa rewolucja w systemie od 15 lat
9.30-10.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Najważniejsze zmiany dla wykonawców
 • Jak przygotować się na zmiany?
 • Kontrowersje

Elektronizacja zamówień publicznych – doświadczenia i nadchodzące zmiany
10.00 – 10.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Mini-portal UZP
 • Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)
 • Portal e-Zamówienia
 • Centralna Platforma Zakupowa

Panel 2

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich
11.00 – 11.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Kiedy można polegać na potencjale podmiotów trzecich?
 • Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia
 • Odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego
 • Niezbędna dokumentacja podmiotu trzeciego na potrzeby postępowania

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
11.30 – 12.00 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Wskazanie części zamówienia przeznaczonych do podwykonawstwa
 • Zakres zamówienia, którego nie można zlecić podwykonawcom
 • Zmiana podwykonawców w trakcie postępowania i w czasie realizacji zamówienia
 • Umowa o podwykonawstwo
 • Dokumenty składane przez podwykonawców w postępowaniu

Konsorcjum wykonawców
12.00-12.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Szczególny sposób spełnienia warunków udziału przez członków konsorcjum
 • Odpowiedzialność w ramach konsorcjum
 • Lider konsorcjum
 • Umowa konsorcjum

Panel 3

Aktualność dokumentów i ich uzupełnianie/poprawianie
13.15-13.45 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Aktualność dokumentów składanych wraz z ofertą
 • Uzupełnianie i poprawianie dokumentów
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty
13.45 – 14.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień
 • Niedopuszczalność negocjacji między wykonawcą a zamawiającym
 • Poprawienie omyłek w ofercie przez zamawiającego
 • Najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów okręgowych

Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa
14.15 – 14.45 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zastrzeganie tajemnicy
 • Najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów okręgowych

Rażąco niska cena oferty
14.45 – 15.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Definicja ceny rażąco niskiej
 • Wezwanie do udzielenia wyjaśnień
 • W jaki sposób uargumentować cenę oferty?
 • Najnowsze orzecznictwo KIO i Sądów okręgowych

DZIEŃ 2

Warsztaty

 

Część 1

Samooczyszczenie (self-cleaning) wykonawcy
8.30 – 9.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
9.30 – 10.30 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Wpłacane w pieniądzu
 • Wadium w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
 • Wadium w innych formach
 • Najczęstsze błędy
 • Najnowsze orzeczenictwo i wyniki kontroli

Część 2

Umowa konsorcjum
11.00 – 12.35 – Prelegent w trakcie potwierdzania

 • Charakter umowy
 • Zasady sporządzania
 • Niezbędne elementy umowy
 • Klauzule umowne
 • Odpowiedzialność między konsorcjantami
 • Odpowiedzialność względem zamawiającego
 • Najczęstsze błędy
 • Najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli

Część 3

Prawne kontrowersje dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
13.15 – 14.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

Techniczne problemy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
14.15– 15.15 – Prelegent w trakcie potwierdzania

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Bonusy:

Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje za darmo ebook „Kary umowne. Praktyczny poradnik„.

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2
 

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

www.sklep.mustreadmedia.pl