II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Największe w Polsce spotkanie wykonawców i podwykonawców
realizujących kontrakty publiczne


Warszawa | Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
20-21 marca 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1
Nowe regulacja dotyczące zamówień publicznych

Wpływ RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych na zamówienia publiczne
Karola Kozieł
9.10 – 9.40

Ustawa o jawności życia publicznego – jakie nakłada obowiązki na wykonawców?
Michał Bagłaj
9.40 – 10.10

Elektronizacja zamówień publicznych – co czeka wykonawców?
Zygmunt Kopacz
10.10 – 10.40

Panel 2
Nowe rynki zamówień publicznych dla polskich przedsiębiorców

Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych (ONZ, OECD, Bank Światowy, Komisja Europejska i organy administracji UE)?
Małgorzata Ignatowicz
11.10 – 11.40

Panel 3
Prawo zamówień publicznych

Rażąco niska cena w świetle najnowszego orzecznictw KIO i Sądów Okręgowych
Piotr Trębicki
11.40 – 12.10

Przerwa na lunch
12.10 – 12.55

Niedozwolone klauzule umowne w umowach o zamówienie publiczne – co należy skarżyć do KIO?
dr Włodzimierz Dzierżanowski
12.55 – 13.30

Udział podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w świetle najnowszych orzeczeń KIO i TSUE
Lidia Piotr-Krajecka
13.30 -14.00

Panel 3
Prawo zamówień publicznych - ciąg dalszy

Aktualność dokumentów składanych wraz ofertą oraz uzupełnianych w postępowaniu przetargowym
Dariusz Koba
14.30 – 15.00

Najczęściej popełniane błędy w procedurze wnoszenia odwołań w świetle orzecznictwa KIO i sądów powszechnych
Paweł Granecki
15.00 – 15.30

DZIEŃ 2

Warsztaty

 

Warsztat nr 1

Przygotowanie zwycięskiej oferty w przetargu – krok po kroku
Dariusz Ćwik/Mateusz Brzeziński
8.30 – 10.00

Warsztat nr 2

Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej krok po kroku
Marcin Boczek
10.30 – 12.00

Warsztat nr 3

Profesjonalna analiza ofert konkurencji – wgląd do ofert, szukanie błędów, odtajnianie, zaskarżanie
Joanna Presz-Król/Michał Bala
12.45 – 13.45

Warsztat nr 4

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– warsztat nad rozporządzeniem w sprawie dokumentów

Irena Skubiszak-Kalinowska
14.15 – 15.45

Prelegenci

Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Joanna Presz-Król

Joanna Presz-Król

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii PIERÓG & Partnerzy.

Irena Skubiszak-Kalinowska

Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, właściciel kancelarii ISK, były arbiter z listy Prezesa UZP, wyróżniona Chambers Global 2016, współautor komentarza do ustawy Pzp.

Paweł Granecki

Paweł Granecki

Radca Prawny, autor książki ``Prawo zamówień publicznych. Komentarz`` (wyd. C.H. Beck).

Piotr Trębicki

Piotr Trębicki

Radca prawny w kancelarii Czublun Trębicki. Wyróżniony w rankingu Chambers Europe 2017 (w kategorii zamówienia publiczne).

Lidia Piotr-Krajecka

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, arbiter UZP w latach 1996-2007. Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Małgorzata Ignatowicz

Małgorzata Ignatowicz

Prawnik, ekspert PARP, odpowiedzialna za realizacje projektów dot. zamówień publicznych zagranicznych i zamówień organizacji międzynarodowych.

Michał Bagłaj

Michał Bagłaj

Partner, adwokat, SSW Pragmatic Solutions

Marcin Boczek

Marcin Boczek

Radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Zygmunt Kopacz

Zygmunt Kopacz

Pełnomocnik Zarządu Open Nexus

dr Włodzimierz Dzierżanowski

dr Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes zarządu Grupy Sienna, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych (2002 r. – 2005 r.)

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Mateusz Brzeziński

Mateusz Brzeziński

Starszy prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy.

Dariusz Koba

Dariusz Koba

Członek Rady Zamówień Publicznych, właściciel Koba Consulting Group

Michał Bala

Michał Bala

Radca prawny, kancelaria Pieróg i Partnerzy.

Karol Kozieł

Karol Kozieł

Radca prawny, partner w kancelarii GKK Gumularz Kozieł Kozik

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

www.sklep.mustreadmedia.pl