Program konferencji

Zobacz program konferencji

Program konferencji

Rejestracja uczestników

8.45 - 9.15

Panel 1

Zarządzanie działem zakupów publicznych

9.15 – 9.45
Modele funkcjonowania organizacji zakupowych

9.45 – 10.45
Tworzenie optymalnej strategii zakupowej organizacji

Przerwa
10.45 - 11.15

Panel 2

Efektywność wydatkowania środków publicznych

11.15 – 11.45
Współpraca zamawiającego i wykonawcy w zakupach publicznych – przykład USA i Australii

11.45 – 12.15
Metodyka Agile w zamówieniach publicznych – jak znacząco zwiększyć skuteczność realizacji projektów publicznych?

12.15 – 12.45
Przerwa na lunch

12.45 – 13.30
Innowacyjna metoda Best Value Procurement (BVP) – czyli zamawiający ma takich wykonawców na jakich zasługuje

Przerwa kawowa
13.30 - 14.00

Panel 3

Innowacyjne zamówienia publiczne

14.00 – 15.00
Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce – case study

Przerwa kawowa
15.00 - 15.30

Panel 4

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

15.30 – 16.20
Implementacja systemu elektronicznych zamówień publicznych w administracji

Przerwa kawowa
16.20 - 16.50

Panel 5

Warsztaty

16.50 – 18.15
Jak dobrać kryteria wyboru wykonawców?

16.50 – 18.15
Jak liczyć cykl życia produktu (TCO)?

Zakończenie konferencji
18.15

Loading...